[1]
J.-R. Pérez-Agüera, «Sobre la gratuidad del software libre», ThinKEPI, vol. 1, p. 15, jun. 2016.