Leiva-Aguilera, J. (2016) «Transformación digital y biblioteca universitaria», Anuario ThinkEPI, 10, pp. 79–82. doi: 10.3145/thinkepi.2016.12.