Leiva-Aguilera, Javier. 2016. «Transformación Digital Y Biblioteca Universitaria». Anuario ThinkEPI 10 (mayo):79-82. https://doi.org/10.3145/thinkepi.2016.12.