Leiva-Aguilera, J. (2016). Transformación digital y biblioteca universitaria. Anuario ThinkEPI, 10, 79–82. https://doi.org/10.3145/thinkepi.2016.12