[1]
Leiva-Aguilera, J. 2016. Transformación digital y biblioteca universitaria. Anuario ThinkEPI. 10, (may 2016), 79–82. DOI:https://doi.org/10.3145/thinkepi.2016.12.